Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1  Чинна оферта, відповідно до ст.633 ЦКУ, є офіційною пропозицією ФОП Ковальової, далі — «Продавець», заключити Договір купівлі-продажу — далі «Договір», товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, і розміщує Публічну оферту на офіційному Інтернет-сайті Продавця «https://k-beauty.com.ua (далі – «Інтернет-магазин»).

1.2.  Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця  укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у спосіб, строки та за цінами, вказаними в Інтернет-магазині Продавця.

Поняття і визначення

2.1.  У цій оферті, наведені нижче терміни, мають таке значення:

«Товар» – будь-яка продукція, призначена для продажу;

«Інтернет-магазин» – засіб для подання або реалізації товару, шляхом здійснення електронного правочину;

«Продавець» – суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації, представлені на Інтернет-магазині;

«Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1.  Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений і наявний в Інтернет-магазині.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити про це Покупця.

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його іншим рівноцінним товаром, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення та вартість товару

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2. Здійснити оплату можна безпосередньо в Інтернет-магазині, шляхом прямого банківського переказу на карту ПриватБанку.

5.3. Покупець лишає за собою право обирати зручний спосіб оплат для нього.

5.4. При не надходження коштів протягом 2 діб, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.5. Вартість товару вказується на сторінках Іінтернет-магазину Продавця.

5.6. Ціни на товари можуть змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку, що відбивається на цінах в Інтернет-магазині. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату Товару.

Умови доставки

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень. Детальніше ознайомитись з переліком транспортних компаній можна на сайті у розділі «Доставка та оплата».

Права та обов’язки сторін:

7.1. Інтеренет-магазин має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Інтернет-магазин зобов’язаний:

 • дотримуватись умов цього договору;
 • передати Покупцю товар у відповідності до оформленого Покупцем замовлення та умов цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • ознайомитись з інформацією про товар, який розміщений в Інтерент-магазині.
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7.4.Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;
 • при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх та звернутись до Менеджера Інтернет-магазину.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • за зміну виробником зовнішнього вигляду Товару;
 • за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів ПК окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.4. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Повернення та обмін товару

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://k-beauty.com.ua/

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

10.4. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Строк дії договору

11.1. Договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному ст.11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії, цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.